Databeskyttelsespolitik for Voresstudiebolig.dk

Denne databeskyttelsespolitik beskriver Voresstudiebolig.dk ApS' ("Voresstudiebolig.dk ApS" eller "Vores") behandling af dine personoplysninger ("Brugeren") i forbindelse med brug af Voresstudiebolig.dk med tilhørende undersider ("Boligsøgemaskinen").

1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger
1.1 Dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger er:

Voresstudiebolig.dk ApS: Social Housing Media ApS
Mynstersvej 3
DK-1827 Frederiksberg C
CVR-nummer: 38 85 49 25

1.1.1 Voresstudiebolig.dk ApS kan kontaktes på e-mail [email protected]

2. Behandlingsaktiviteter
2.1 Behandling af personoplysninger i forbindelse med oprettelse af brugerprofil:

2.1.1 I forbindelse med oprettelse af din brugerprofil behandler vi følgende personoplysninger om dig:

 • E-mail med henblik på oprettelse af brugerprofil


2.1.2 
Derudover kan du selv vælge at tilknytte en række yderligere personoplysninger ved tilmelding, herunder bl.a. navn og telefonnummer. Nogle funktioner såsom kontakt til visse brugere er kun tilgængelige hvis du har angivet navn og telefonnummer.

2.1.3 Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er i den forbindelse forfølgelsen af vores legitime interesser, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Vores legitime interesser består i, at kunne identificere dig med henblik på oprettelse af brugerprofil.

2.2 Behandling af personoplysninger i forbindelse med din brug af Boligsøgemaskinen

2.2.1 I forbindelse med din brug af Boligsøgemaskinen indsamler og behandler vi følgende personoplysninger om dig:

 • Navn
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Information om Brugeren er boligudbyder eller boligsøger
 • Information omkring Brugerens kontakt angående specifikke boliger
 • Information omkring oprettelse af relevante søgeagenter
 • Information om og data fra de annoncer som brugeren opretter (boligannonce eller boligsøger-profil)
 • Geografiske data
 • Købshistorik
 • Mailkorrespondance mellem Voresstudiebolig.dk ApS og Brugeren
 • Logbog over Brugerens besøg, inkl. oplysninger om IP-adresse, adgangstidspunkt, de websites der linkes fra, de websites der besøges, de features der anvendes, det indhold der besøges osv.
 • Cookie data og tracking data med henblik på at Boligsøgemaskinens funktionalitet kan fungere og levere Boligsøgemaskinens tjenester til dig
 • Oplysninger om Brugerens samtykker, præferencer og indstillinger for eksempelvis deling af personoplysninger


2.2.2 Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er i den forbindelse forfølgelsen af vores legitime interesser, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Vores legitime interesser består i at kunne identificere dig som Bruger og levere Boligsøgemaskinens tjenester, herunder bl.a. boligsøgeagent og information omkring boliger, samt til at kommunikere med Brugeren, f.eks. meddele Brugeren, at Boligsøgemaskinens tjenester har ændret sig, eller til at kontakte Brugeren i forbindelse med kundeservice og anmodninger. Derudover består vores legitime interesse i at kunne forhindre og undersøge misbrug af Boligsøgemaskinen.

2.3 Behandling af personoplysninger i forbindelse med køb

2.3.1 I forbindelse med din oprettelse og betaling for "FordelsBruger" abonnement via Boligsøgemaskinen, indsamler og behandler vi eller vores payment service provider (DIBS) nedenstående personoplysninger om dig til følgende angivne formål:

 • "Navn" og ”Adresse” med henblik på identifikation og gennemførelse af køb, hvis du vælger at opgive dit navn
 • Email med henblik på identifikation og gennemførelse af køb 
 • "Kreditkortoplysninger" med henblik på gennemførelsen af købet


2.3.2 Retsgrundlaget for disse behandlinger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, eftersom vores behandlinger er nødvendige for gennemførelsen og opfyldelsen af den aftale, som du indgår med os, eller af hensyn til gennemførelsen af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelsen af vores aftale.

2.4 Behandling af personoplysninger i forbindelse med profilering og markedsføring

2.4.1 Hvis Brugeren har givet samtykke hertil, kan Voresstudiebolig.dk ApS bruge Brugerens personoplysninger til direkte markedsføring, herunder at orientere Brugeren om nye features og lign. fra Boligsøgemaskinen.

2.4.2 I forbindelse med ovenstående, behandler vi følgende personoplysninger om dig:

 • Navn med henblik på identifikation
 • E-mail med henblik på identifikation
 • Telefonnummer med henblik på identifikation
 • Information om Brugeren er boligudbyder eller boligsøger
 • Information omkring Brugerens kontakt angående specifikke boliger
 • Information omkring opsættelse af relevante søgeagenter
 • Information om og data fra de annoncer som brugeren opretter (boligannonce eller boligsøger-profil)
 • Købshistorik
 • Geografiske data
 • Logbog over Brugerens besøg, inkl. oplysninger om IP-adresse, adgangstidspunkt, de websites der linkes fra, de websites der besøges, de features der anvendes, det indhold der besøges osv.
 • Cookie data og tracking af din generelle brug af hjemmesiden omfattende hvor, hvornår og i hvilket omfang du bruger hjemmesiden
 • Oplysninger om Brugerens samtykker, præferencer og indstillinger for markedsføring


2.4.3 Retsgrundlaget for ovenstående behandling er henholdsvis databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, da du har givet samtykke til at modtage markedsføring, samt forfølgelsen af vores legitime interesser, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Vores legitime interesser består i at kunne målrette den markedsføring, som vi sender til dig, så den bliver mere relevant for dig og du opnår en bedre brugeroplevelse.

2.4.4 Du kan til enhver tid tilbagetrække dit samtykke via siden ”Mail indstillinger” som der er link til i bunden af alle mails.

2.5 Behandling af personoplysninger i forbindelse med statistik, forbedring og videreudvikling af Boligsøgemaskinen, samt udbudte services.

2.5.1 Vi benytter nedenstående personoplysninger som led i (1) indsamlingen af statistik (2) forbedring og optimeringen af Boligsøgemaskinen og de udbudte services og (3) til videreudviklingen af Boligsøgemaskinen og udbud af nye services. Begge med henblik på at optimere brugeroplevelsen (fx udbedring af fejl og tilpasning eller ændring af software design). Vi kan også behandle personoplysningerne i forbindelse med, at vi tilrettelægger og sender spørgeskemaundersøgelser mhp. at udarbejde statistiske oplysninger om boligmarkedet og boligsøgeres adfærd.

2.5.2forbindelse med ovenstående behandler vi følgende personoplysninger om Brugeren:

 • Navn
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Information om Brugeren er boligudbyder eller boligsøger
 • Information omkring Brugerens kontakt angående specifikke boliger
 • Information omkring opsættelse af relevante søgeagenter
 • Købshistorik
 • Geografiske data
 • Logbog over Brugerens besøg, inkl. oplysninger om IP-adresse, adgangstidspunkt, de websites der linkes fra, de websites der besøges, de features der anvendes, det indhold der besøges osv.
 • Cookie data og tracking af din generelle brug af hjemmesiden omfattende hvor, hvornår og i hvilket omfang du bruger hjemmesiden


2.5.3 Retsgrundlaget for denne behandling er forfølgelsen af vores legitime interesse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Vores legitime interesser der forfølges ved behandlingen er, at vi kan få forståelse for og indblik i boligmarkedet og boligsøgeres adfærd og i de potentielle optimerings- og udviklingsmuligheder for vores udbudte services samt eventuelle forbedringstiltag for vores hjemmeside med henblik på at forbedre din brugeroplevelse.

3. Opbevaring og sletning af personoplysninger
3.1 Voresstudiebolig.dk ApS indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige for hvert af de ovenstående formål jf. pkt. 2. Når Brugerens personoplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til Voresstudiebolig.dk ApS' angivne formål, sletter Voresstudiebolig.dk ApS Brugerens personoplysninger.

3.2 Hvis du lukker din konto ned, sletter eller anonymiserer vi dine Personoplysninger senest 1 år efter lukningen af kontoen

3.3 P
ersonoplysninger der relaterer sig til køb på Boligsøgemaskinen vil dog blive opbevaret mindst 5 år fra udgangen af det regnskabsår oplysningerne vedrører i overensstemmelse med bogføringslovens krav hertil.

3.4 Som alternativ til sletning kan vi i stedet vælge at anonymisere de pågældende personoplysninger, hvilket betyder, at personoplysningen falder udenfor Databeskyttelseslovgivningens anvendelsesområde og dermed opbevaringsbegrænsningen. Typisk vil dette være relevant for os i statiske sammenhænge.

4. Deling af personoplysninger og kategorier af modtagere
4.1 
Følgende kategorier af modtagere vil i forbindelse med behandlingen modtage dine personoplysninger:

 • Databehandlere, såsom vores it-leverandører, der leverer tekniske ydelser til Platformen, således at hjemmesiden kan fungere, vores Payment service providers, udbydere af mailsystemer, samt vores eksterne hostede økonomisystem
 • Revisions- og bogholdervirksomhed
 • Koncernselskaber til Voresstudiebolig.dk ApS som varetager support og vedligeholdelse af vores systemer


4.2 Voresstudiebolig.dk ApS deler dine personoplysninger med andre selskaber i samme koncern (dvs. andre selskaber som ultimativt er ejet af Digital Disruption Media A/S). Boligsøgemaskinens tjenester giver Brugeren mulighed for at dele Brugerens personoplysninger med andre brugere af Boligsøgemaskinens tjenester. Det bør nøje overvejes hvilke personoplysninger Brugeren tilgængeliggør for andre Brugere.

4.3 Boligsøgemaskinens tjenester kan indeholde links til andre websites, som har selvstændige politikker vedrørende personlysninger. Voresstudiebolig.dk ApS er ikke ansvarlig for databeskyttelsesforhold hos tredjemænd, der ikke leverer ydelser eller har nogen tilknytning til Voresstudiebolig.dk ApS.

5. Sikkerhed og beskyttelse af personoplysninger:
5.1 Voresstudiebolig.dk ApS gennemfører passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 32 for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til risiciene ved  behandlingsaktiviteterne, såsom hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring eller uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger, der er transmitteret, opbevaret eller på anden måde behandlet, og som navnlig kan føre til fysisk, materiel eller immateriel skade, under hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau, implementeringsomkostningerne og den pågældende behandlings karakter, omfang, sammenhæng og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for kundens rettigheder og frihedsrettigheder.

5.2 Voresstudiebolig.dk ApS håndhæver interne retningslinjer gennem et passende udvalg af aktiviteter, herunder proaktiv og reaktiv risikostyring, sikkerheds- og databeskyttelsesteknik og vurderinger. Voresstudiebolig.dk ApS tager passende skridt for at håndtere onlinesikkerhed, fysisk sikkerhed, risiko for tab af data og øvrige risiko under hensyntagen til den risiko, der er forbundet med behandling og arten af de oplysninger der beskyttes. Voresstudiebolig.dk ApS begrænser ligeledes adgangen til vores databaser indeholdende personoplysninger til bemyndigede personer, som har et berettiget behov for adgang til disse oplysninger.

6. Brugerens rettigheder
6.1 Du har efter databeskyttelseslovgivningen nogle rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

- Ret til at se oplysninger: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

- Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

- Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

- Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

- Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. 

- Ret til at transmittere oplysninger: Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

6.2 Du kan også altid trække dit samtykke tilbage, hvis vores behandling af dine personoplysninger baserer sig på dette (dog uden at dette påvirker lovligheden af vores behandling forud for tilbagetrækningen).

6.3 Brugeren har ret til at frabede sig direkte markedsføringsmeddelelser og til at bede Boligsøgemaskinen stoppe med at anvende personoplysninger til markedsføring. Bemærk, at selvom markedsføring og andre henvendelser fra Boligsøgemaskinen frabedes, kan Boligsøgemaskinen stadigvæk sende obligatoriske servicemeddelelser. I visse tilfælde, vil Brugerens ønske om at slette personoplysninger betyde, at Boligsøgemaskinen ikke længere kan levere tjenester til Brugeren.

7. Klager vedr. behandling af personoplysninger
7.1.1 Hvis du er utilfreds med Boligsøgemaskinens behandling af dine oplysninger, kan du altid rette henvendelse til Social Housing Media ApS på e-mail [email protected] eller den i pkt. 1.1.1 angivne adresse.

7.2 Du kan også klage til: Datatilsynet, Borgergade 28, 5.,1300 København K, telefonnummer: +45 33 19 32 00, e-mail: [email protected]